När Sveriges stadsträdgårdsmästare kongressade i Uppsala var jag moderator för en debatt som handlade om gestaltning av stadsrummet – exemplet Uppsala. Ämnet var inte alls nytt för mig, då jag varit ordförande i juryn för UNT:s stadsmiljöpris i många år.

Panelen bestod av både lokala politiker och tjänstemän samt Sveriges nya riksarkitekt Helena Bjarnegård. Debatten liksom kongressen ägde rum i gamla universitetshuset.