Två mycket viktiga, intressanta och bra samtal har det hittills blivit under våren om demokratin och var den kommer ifrån. Under det första 1 mars var vi – Ola Larsmo, Peter Englund och jag, rätt tagna över krigets utbrott efter Rysslands invasion, så demokratisamtalet fick en delvis mörk fond.
Det andra samtalet 19 april handlade om politiken och kulturen, konstens frihet och armlängds avstånd, med America Vera-Zavala och David Karlsson, också med mig som moderator.
Tredje och sista samtalet blir 17 maj, och då ska vi tala om civilsamhällets roll i demokratin.
(Den som talar längst till höger på bilderna är Lars Häger från arrangören Studiefrämjandet.)