För tredje året i rad kommer jag att leda panelsamtalet vid Uppsala universitets Forsskålsymposium. Det äger rum 24 november och platsen blir som ifjol Humanistiska teatern.

Hedersföreläsare 2022 är Shirin Ahlbäck Öberg, professor vid statsvetenskapliga institutionen, och temat är Akademisk frihet – realitet eller chimär?

Paneldeltagare är Lisa Irenius, kulturchef på Svenska Dagbladet, Arne Jarrick, professor emeritus i historia, Stockholms universitet och Institutet för Framtidsstudier, och Lena Marcusson, professor emerita i förvaltningsrätt, Uppsala universitet.

Peter Forsskål, 1732-1763, var en en svensk naturforskare, orientalis och filosof och en av den svenska liberalismens främsta föregångare.Under sin tid i Uppsala skrev Forsskål den politiska skriften, ”Tankar om borgerliga friheten” (1759), med ett tidigt liberalt program där såväl politisk som ekonomisk frihet, och inte minst tryckfrihet, förordas.