Författare & skribent

Skribent och författare, journalist och redaktör

Jag är har gedigen erfarenhet som skribent, redaktör, redaktionell chef och opinionsbildare. För närvarande är jag till vardags anställd som kommunikatör och projektledare.

På Upsala Nya Tidning var jag bl a nyhetschef, ledarskribent och debattredaktör. Under början av 2020-talet har vikarierade jag som politisk redaktör och ledarskribent på medieföretag inom Bonnier News Local, främst Nerikes Allehanda. Jag skrev också krönikor och översatte opinionstexter från franska tillsvenska.

Jag har genomgått flera längre utbildningar i ledarskap, bland annat vid Stockholms universitet och Pressinstitutet.

Skrivandet har, vid sidan av musicerandet, alltid varit starkt integrerat med min tillvaro. Första gången jag publicerades som poet var 1980. På senare år har ett antal av mina dikter och andra prosatexter kommit ut via antologier, samtidigt som jag har läst egen poesi på estrader i olika sammanhang.

Beställ Brandnäva av mig så skickar jag den till dig!

Brandnäva är den perfekta julklappen: en poetisk bladvändare! En Uppsalaroman. Utvecklingsroman. Generationsroman.

Mejla mig dina uppgifter på kontakt@mariaripenberg.se så skickar jag boken: 240 kr inkl frakt. Skriv om du vill ha den signerad.

Juli 2023 utkom min roman Brandnäva (Visto förlag). Det är en roman som utspelar sig på 1980-talet i Uppsala, och huvudperson är studenten Elle Svensson. Baksidestexten lyder så här:

Den grå virveln hotar att dra Elle med sig i djupet när som helst. Varför? Hon har massor av vänner, roar sig kungligt på nationerna, spetsar varje tenta och gör pappa, docenten, mäkta stolt och förväntansfull. Händelser från barndomen sänker dock ett mörker över livet som gör det allt svårare för henne att förstå vem hon är och vad hon vill.  I sökandet efter sina konturer möter hon vänskap, kärlek, svek och våld. Kan något växa när himlen sotsvartnat och solen störtat?

Brandnäva är en berörande och poetisk vuxenroman om en ung kvinnas utveckling och mognad i 1980-talets Uppsala.

Skrivet om Brandnäva:

”’Brandnäva’ är en mycket välskriven roman som så, så många borde läsa!”

”Vilken bok Maria Ripenberg har skrivit! … För det första är den otroligt välskriven och Ripenberg har ett väldigt fint och poetiskt språk …”

”’Brandnäva är en poetiskt skriven bok som inte lämnar en oberörd.”

”Ibland stöter en på ett guldkorn i bokdjungeln. Detta är ett sådant!”

Beställ boken av mig direkt på kontakt@mariaripenberg.se och få den signerad! Priset är 240 kr inkl frakt.

***

År 2019 kom den genreöverskridande och forskningsbaserade historieboken Historiens vita fläckar. Om rasismens rötter i Sverige (Appell Förlag 2019). Boken vänder sig till gymnasieelever, studenter, lärare och forskare samt alla andra som är intresserade av historia och samhällsfrågor. Boken används bl a som kurslitteratur på Enskilda högskolan i Stockholm.

Så här stod det i pressmeddelandet om Historiens vita fläckar (utdrag):

”Rasism är en brännande fråga i ett modernt Sverige, som länge sett sig som fritt från problemet. Stereotyper och reproducerade lögner som sprids i dag, liksom rasistiska strukturer i samhällets olika delar, har historiska rötter.

Men väsentliga delar av berättelsen om Sverige flyttades i mitten på förra seklet ut i marginalen och förtegs. Det gör att generationer av svenskar inte har de kunskaper om svensk historia som behövs för att härleda dagens fördomar och diskriminering. För att kunna bekämpa rasismen nu måste vi känna Sveriges hela historia, där kolonisation, slavhandel och slaveri varit lika eftersträvansvärt som för andra europeiska länder.

Som bevekelsegrund för slaveri och kolonialism skapades även i Sverige fatala lögner om »den andre«, som reproducerades och spreds via dåtidens vetenskap, medier och skolböcker. … För att kunna börja utrota fördomar, som enligt forskning tidigt inpräntas djupt i det undermedvetna, krävs mer kunskap. Maria Ripenberg baserar sin bok på forskning som alltjämt lyser med sin frånvaro i de flesta läromedel, uppslagsverk och andra medier. Ännu på 2010-talet har historien vita fläckar.”

I en recension i vetenskapliga Historisk tidskrift skrev historikern Martin Ericson: ”Framställningen baseras framför allt på 2010-talets vitala och nyskapande forskning om svensk slavhandel och den svenska kolonin S:t Barthélemy i Västindien. Här har viktiga verk nyligen publicerats av bland andra Holger Weiss, Ale Pålsson, Victor Wilson och Fredrik Thomasson – forskare som Ripenberg noga nämner och vilkas resultat nu får en chans att komma en bredare läsekrets till del. … Jag rekommenderar Historiens vita fläckar som en engagerad och tankeväckande introduktion till afrofobins svenska historia, och applåderar särskilt de generösa möjligheter Ripenberg ger läsaren att leta sig vidare till vetenskaplig originalforskning.”

Kontakta mig

Vill du att jag kommer och berättar om mina böcker?

Jag erbjuder föreläsningar om min Historiens vita fläckar. Om rasismens rötter i Sverige och om Brandnäva – en vuxenroman om existentiella frågor.

I Brandnäva får vi följa en ung kvinnas utveckling och mognad i 1980-talets Uppsala, hennes sorg och kamp och möte med vänskap, kärlek, svek och våld. Först när det värsta hänt lyfts på det tunga locket på glänt så att ljuset bryter in och Elle kan börja växa.

Kontakta mig