Författare & skribent

Skribent och författare, journalist och redaktör

Jag är journalist med gedigen erfarenhet som skribent, redaktör, redaktionell chef och opinionsbildare.

På Upsala Nya Tidning var jag tidigare reporter, senare nyhetschef och så småningom ledarskribent och debattredaktör. Under 2020 har jag vikarierat som politisk redaktör på medieföretag inom Bonnier News, där jag även i fortsättningen kommer att skriva opinionstexter.

Jag har även genomgått flera längre utbildningar i ledarskap, bland annat vid Stockholms universitet och Pressinstitutet. Under en längre period hade jag även en personlig ledarskapscoach i fantastiska ledarskapsutvecklaren Cecilia Zadig.

Skrivandet har, vid sidan av musicerandet, alltid varit starkt integrerat med min tillvaro (jag är också jazzsångerska och har under många år spelat piano). Jag skriver ständigt, inte minst poesi. På senare år har ett antal av mina dikter kommit ut via antologier, samtidigt som jag har läst egen poesi på estrader i olika sammanhang.

Är du intresserad av min bok?

Historiens vita fläckar. Om rasismens rötter i Sverige (Appell Förlag 2019) vänder sig till gymnasieelever, studenter, lärare och forskare samt alla andra som är intresserade av historia och samhällsfrågor.

Så här stod det i pressmeddelandet om boken (utdrag):

”Rasism är en brännande fråga i ett modernt Sverige, som länge sett sig som fritt från problemet. Stereotyper och reproducerade lögner som sprids i dag, liksom rasistiska strukturer i samhällets olika delar, har historiska rötter.

Men väsentliga delar av berättelsen om Sverige flyttades i mitten på förra seklet ut i marginalen och förtegs. Det gör att generationer av svenskar inte har de kunskaper om svensk historia som behövs för att härleda dagens fördomar och diskriminering. För att kunna bekämpa rasismen nu måste vi känna Sveriges hela historia, där kolonisation, slavhandel och slaveri varit lika eftersträvansvärt som för andra europeiska länder.

Som bevekelsegrund för slaveri och kolonialism skapades även i Sverige fatala lögner om »den andre«, som reproducerades och spreds via dåtidens vetenskap, medier och skolböcker. … För att kunna börja utrota fördomar, som enligt forskning tidigt inpräntas djupt i det undermedvetna, krävs mer kunskap. Maria Ripenberg baserar sin bok på forskning som alltjämt lyser med sin frånvaro i de flesta läromedel, uppslagsverk och andra medier. Ännu på 2010-talet har historien vita fläckar.”

Idén till Historiens vita fläckar. Om rasismens rötter i Sverige fick jag efter att jag skrivit denna ledare i UNT som blev mest läst av allt på unt.se.

Boken kan köpas i bokhandeln och beställas via nätbokhandeln, Bokus eller Adlibris.

Kontakta mig

Vill du att jag kommer och berättar om min bok?

Jag erbjuder föreläsningar om min nya bok Historiens vita fläckar. Om rasismens rötter i Sverige.

Kontakta mig