Vart fjärde år ska regionens trafikplan justeras, och nu är det dags för trafikplanen för 2022–2033 gällande region Uppsala. Tisdagen den 19 oktober var det dags för en remisskonferens på Regionens hus i Uppsala, som sändes digitalt inför ett 70-tal berörda deltagare. Jag modererade konferensen. På bilden syns jag med Regionens trafikdirektör Karin Svingby och regionrådet Johan Örjes (C).

Film och mer information finns här.