Det andra av Rasbo kulturveckas författarsamtal, modererat av mig, handlade om existentiella frågor – om hur vi som ensamma människor ska kunna leva tillsammans i vår samtid. Gäster i magasinet på Frötuna var kulturantropologen och forskaren Mikael Kurkiala och psykologen, terapeuten och forskaren Anna Kåver. De båda talade kring sina böcker När själen går i exil respektive Dansa mjukt med tillvaron och Närbilder: Anteckningar i ljuset av en märklig vår. 

Foto: Staffan Björklund.