Institutet för bostads- och urbanforskning, IBF, vid Uppsala universitet, som jag har haft en del att göra med i mitt arbete med seminarieserien Åsikt Uppsala, ordnade i maj Bostadsmötet – bygga och bo i omställningsstaden. Inbjudna var representanter från bland annat branschorganisationer och -aktörer, intresseföreningar, kommuner, länsstyrelser, statliga myndigheter och akademin.

Jag anlitades för att moderera slutdebatten i gamla universitetshusets sal X. Det genomgående temat för hela bostadsmötet denna gång var förstås klimatfrågan och hållbarheten i byggande och boende. Detta var också grunden för debatten: Bygga och bo i omställningsstaden: Vägen mot ett klimatsmart samhälle.

Medverkande i panelen i den debatt som jag modererade var Anna Broman, bostadspolitisk expert, Sveriges Byggindustrier,  Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen, Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef,  SABO, Sophia Mattsson-Linnala, vd, Rikshem AB och Anders Sjelvgren, generaldirektör, Boverket.

Läs mer om Bostadsmötet här.