I två dagar, 5-6 maj 2021, var jag moderator när Svensk scenkonst höll sina branschdagar med årsmöte på Uppsala stadsteater.

Den andra dagen blev till ett maraton i moderering med hela nio panelsamtal och knappt några pauser – allt streamades och spelades in och kan ses här.

Ämnena som avhandlades berörde förstås i flera fall hur scenkonsten ska kunna återstarta efter pandemin och den kompetensflykt som branschen nu brottas med inför återstarten – och framtiden. Riksdagspolitiker fick också redogöra för sin syn på framtidens kulturdebatt.

Dagarna avslutades med ett panelsamtal som frågade om publiken hittar tillbaka till salongerna efter pandemin. Panelen, bestående av representanter för teater, musik, media, temaparker samt omvärldsanalytisk forskning besvarade alla denna fråga med ett rungande JA!