Allt fler svenskar efterfrågar kollektivt boende i någon form. Vilka former som finns samt olika fördelar – nackdelarna ansågs små – diskuterades när Kollektivhusföreningen Rudbecka bjöd in till debatt på Grand i Uppsala. I panelen fanns representanter för Rudbeckia och andra kollektivhusbyggen samt ett kollektiv i Stockholm, Tullhuset. Med fanns även en byggherre och en ansvarig politiker, Socialdemokraternas kommunalråd Erik Pelling.

Moderatorn, det var jag.