I dag har jag modererat ett av tre seminarier om kvinnor i fredsprocesser på Fredens hus, Uppsala slott. Seminariet var initierat av forskare från Uppsala och Umeå, och lät organisationer ur civilsamhället möta forskningen. Faktorer som diskuterades var jämställdhet, jämlikhet, utbildning, intersektionalitet, den svenska självbilden med mera. Kontentan är att vi i Sverige exporterar jämställdhet med ett uppifrån och ned-perspektiv, och på så sätt kan skapa i ojämlikhet i situationer där vi anser att vi är jämlika. Större lyhördhet för andras berättelser och andra perspektiv var en av de saker som efterfrågades.