Den 25 januari 2019 promoverades jag till hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet. Motiveringen löd så här:

”Maria Ripenberg … är känd som en orädd debattör med tydlig etisk kompass som inte begränsas av några partiskrankor. Hennes ämnen rör sig brett över samhällsvetenskaperna, inte minst har hon gjort sig känd för sina inlägg i frågor kring invandring, integration och rasism. Hon är öppen och förnuftsbaserad, alltid villig att söka svar på svåra samhällsproblem utifrån vetenskaplig grund. Ripenberg är även en välkänd profil som organisatör av samtal och seminarier med samhällsvetenskaplig inriktning, till exempel samtalsserien ’Åsikt Uppsala’ som arrangerats i samarbete med Uppsala universitet.”