Forum för levande historia har jag haft förmånen att samarbeta med under ett par år. Nu var jag inbjuden för att föreläsa på minnsedagen för Janusz Korczak, var polsk-judisk läkare, pedagog och författare som var en av de stora kulturpersonligheterna i Europa under 1900-talet. I Sverige är han dessvärre ganska okänd, trots den stora inverkan hans arbete hade för barns rättigheter och synen på pedagogik. FN:s Barnkonvention bygger till stor del på Korczaks tankar.

Mitt bidrag var en föreläsning om ”Bilden av Den Andre”, som till delar byggde på min bok ”Historiens vita fläckar”. Övriga föreläsare var forskarna Ylva Wibaeus och Lars M Andersson.