Söndagen den 9 februari modererar jag en debatt på temat ”Bo tillsammans”.  Platsen är Grand, Trädgårdsgatan, Uppsala. Fler människor frågar åter efter möjligheten att bo och leva kollektivt, med andra. Hur fungerar det? Hur bygger man? Vad är vinsterna? Många frågor kommer att ställas, diskuteras och kanske besvaras. I panelen: Erik Pelling, kommunalråd, Svante Jernberg, vd Sveafastigheter, Amelie Aulin, Rudbeckia, Martin Wohlin ordf i Byggemenskapen Gården och Carina Hansson, Ordf i kollektivhuset Tullstugan.

Jag ska moderera. Här kan man läsa om eventet på Facebook.