I februari 2019 planerade och ledde jag, för UNT:s och Uppsala universitets räkning, ett panelsamtal som handlade om varför allt färre unga människor i Sverige väljer att lära sig ett tredje språk, vid sidan av engelska. Detta är ett stort problem inte minst för exportindustrin.

Ett referat om debatten finns att läsa här i UNT.

En debattartikel i UNT skrevs inför evenemanget av paneldeltagarna Coco Norén, professor i franska, dekan för Språkvetenskapliga fakulteten, och Henrik Edgren, prefekt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Övriga deltagare var Frankrikes ambassadör i Sverige David Cvach, Kent Fredholm, ordförande i Språklärarnas riksförbund och Eva Danielsson, lärare i tyska och engelska. Samtalet hölls på engelska och Humanistiska teatern var fullsatt.