I dag höll jag en halvtimmes föredrag i ämnet kvinnohistoria, som en invigning av Föreningen för kvinnors historias utställning och 20-årsjubileum. Jag fokuserade på kvinnors kamp för att få röra sig i kulturens ”finrum” och i professionella sammanhang som musiker, författare och konstnärer.

Fina blommor och många positiva kommentarer fick jag också efteråt. Och två bokningar till föredrag om min nya bok!