Den 9 oktober är det datum då Sverige betalade slavägare i kolonin Sankt Barthélemy skattemedel som kompensation för förlorad egendom, när de sista förslavade afrikanerna frigavs – de var över 500 och den yngsta var ett spädbarn. Samma datum hölls mitt föredrag, en performancefilm samt ett panelsamtal under temat ”Att lyssna till koloniala spår i vardagen”. Allt skedde digitalt, inne i Göteborgs litteraturhus, och jag kommer att lägga ut en länk så fort kvällens inspelning finns utlagd på sajten.