Den 9 oktober föreläser jag vid Göteborgs internationella konstbiennal: ”Maria Ripenberg, filosofie hedersdoktor och författare till boken Historiens vita fläckar: om rasismens rötter i Sverige ger en introduktion till underdiskuterade kolonialhistoriska fakta i Sveriges historia.”

Den 9 oktober 1847 frigavs den sista förslavade människan på ön Saint-Barthélemy, dåvarande svensk koloni. Detta evenemang tar sitt avstamp i denna minnesdag som är ”en påminnelse om vår pågående koloniala historia och de orättvisor, den rasism och brist på representation som fortfarande präglar vårt samhälle”.

Jag ingår också i ett panelsamtal med Lena Sawyer, docent, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, Nana Osei–Kofi, PhD, Associate Professor of Women, Gender & Sexuality Studies, Oregon State University,  och Therese Svenson, fil.dr i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet.