Dagen före min promovering till hedersdoktor, den 24 januari 2019,  hölls ett seminarium i Skytteanum, Uppsala universitet, där jag föreläste offentligt under rubriken Medieutvecklingen och förutsättningarna för det offentliga samtalet.