I början av maj kommer jag att som moderator hålla ihop två dagars evenemang och debattpaneler när Svensk scenkonst håller årsmöte i Uppsala.

Svensk Scenkonst är en bransch- och arbetsgivarorganisation för verksamheter inom professionell scenkonst. Organisationen representerar över hundra teatrar, orkestrar, operahus, danskompanier, regionmusikorganisationer, produktionsbolag och andra verksamheter inom den svenska scenkonsten. Exempelvis ingår Dramaten, Kungliga operan samt Stockholms och Uppsala stadsteatrar.

Årsmötet kommer att sändas digitalt bland alla berörda.