Historikern Martin Ericsson vid Lunds universitet ger min bok ”Historiens vita fläckar” en fantastisk recension i den vetenskapliga Historisk tidskrift. Han skriver bland annat att ”Ripenbergs mål är att sprida kunskap om denna för Sverige föga smickrande historia till en bredare läsekrets. Här arbetar hon som populärvetenskaplig författare på ett föredömligt sätt.”

Vidare: Ripenbergs ambition är dock inte bara att sprida kunskap utan också att väcka diskussion. Boken är delvis skriven i samma litterära tradition som Sven Lindqvists ”Utrota varenda jävel” från 1992, som också handlar om kolonialismens historia. Framställningen blandar historiska redogörelser med personliga intryck från resor i slavhandelns fotspår och reflektioner om kolonialismens samband med den rasism som drabbar människor med svart hudfärg i dagens Sverige.”…

”Jag rekommenderar Historiens vita fläckar som en engagerad och tanke väckande introduktion till afrofobins svenska historia, och applåderar sär skilt de generösa möjligheter Ripenberg ger läsaren att leta sig vidare till vetenskaplig originalforskning.”

Hela recensionen kan läsas här.