Den 8 december håller Forum för levande historia en träff om arbete mot rasism. Där har jag ombetts att tala om min bok och om kopplingarna mellan den koloniala historien och dagens rasism.

Publiken består mestadels av svenska myndigheter och organisationer. Träffen sänds digitalt på grund av pandemin. Min föreläsning börjar klockan 12.20 och slutar 13.05.