I maj blev jag injuden av Institutionen för kulturantropologi och etnologi för att tala under en så kallad synergiföreläsning, gemensam för A-studenterna i afrikanistik, etnologi och antropologi. Utgångspunkten var min bok Historiens vita fläckar. Om rasismens rötter i Sverige.

Föreläsningen föranledde intressanta och nyttiga diskussioner kring hur man närmar sig frågor sin berör rasism, privilegier och avhumanisering liksom hur man funderar över aktörer, perspektiv och bildmaterial.