Mitt bidrag till Uppsala litteraturfestival blir att leda ett samtal med den svensk-franska författaren Claude Kayat, som bland annat är känd för romanen Mohammed Cohen, den arabiske juden. Göran Rosenberg, som ursprungligen skulle ha hållit i samtalet, har fått förhinder.

Jag känner mig hedrad och glad att få åta mig uppdraget!