Under två månader – från början på mars och en bit in i maj – går jag in som konsult på kommunikationsavdelningen vid Statens medieråd, som ligger i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Bland annat är jag projektansvarig för en större lansering som kommer att märkas så småningom! Mycket viktigt, forskningsbaserat arbete, som främst handlar om barns och ungas medievanor. Ett roligt och spännande uppdrag på en mycket trevlig arbetsplats.