Oj, vilken kväll! Brantingsbibliotekets vänner hade bjudit in mig att tala om Historiens vita fläckar. Om rasismens rötter i Sverige, och det visade sig bli mer än fullsatt.

Publiken satt mellan hyllorna och trängdes – och verkade verkligen trivas! Jag fick många entusiastiska kommentarer om både föredraget och boken, samt mycket bra och intelligenta frågor. Två historiker framhöll att det är en stor välgärning att jag lyfter fram så mycket intressant forskning som annars skulle gå flertalet förbi. En kvinna var märkbart upprörd över att hon inte fått läsa om det jag skriver om i Historiens vita fläckar i skolan. Vilket svek! tyckte hon.

Signeringspennan var turligt nog med, för det var många som ville köpa ett ex av boken.