När utställningen 100 % kamp – Sveriges historia kom till Upplandsmuseet i Uppsala fick jag frågan om att inviga den med ett tal. Det var förstås väldigt hedrande att få stå för startskottet till en så viktig utställning!

100% kamp – Sveriges historia är en vandringsutställning och producerad av projektet Heterogena kulturarv, med tillägg av Upplandsmuseet, Stadsarkivet och Folkrörelsearkivet i Uppsala samt Statsvetenskapliga institutionen/Uppsala Universitet.

Läs mer på upplandsmuseet.se/utstallningar