Att leda ett samtal med den svensk-franske författaren Claude Kayat är varken svårt eller lätt. Han berättar själv utförligt om sina romaner med enorm energi och skulle nog kunna hålla på hela kvällen och natten om han finge. Lättstyrd är han inte för en samtalsledare, men det blir heller inga döda punkter. Han svarar utförligt och vältaligt på ens frågor – och mer därtill! Det är intressant. Det är viktigt. Och alla har kul!

Han bygger sina romaner kring allvarliga frågor om identitet, ont-gott, djupa konflikter och ond bråd död – ofta mot en relief av burlesk humor, drastiska vändningar och poetiskt språk. De identiteter vi alla har handlar om mycket mer än bara nation och religion, sådant som är så populärt att understryka av rasister i dag. En roman som tydligt gestaltar detta är Mohammed Cohen, den arabiske juden. Själv är Kayat född av judiska föräldrar i Tunisien, bodde i Israel en kort period i tonåren och flyttade som 19-åring till Sverige där han har varit verksam som författare och språklärare. Han har med andra ord många identiteter.

Var och en av oss har på samma vis en rad identiteter; vissa kan skifta med stunden och efter situationen. Som att jag är svensk, kvinna, journalist, dotter, mamma, mormor, maka, författare, sångerska… Identiteter skapas genom känslomässigt engagemang, slår Claude Kayat fast.

Foto: Peter Lööv-Roos