I dag föreläste jag för Uppsalas gymnasiers historielärare – de var tjugo – som hade en samlad kick-off med två gäster på Rosendalsgymnasiet. Jag var först ut, inbjuden att under en timme tala om min bok Historiens vita fläckar. Om rasismens rötter i Sverige. I publiken fanns också Fredrik Sandgren, docent i ekonomisk historia vid Uppsala universitet, som skulle föreläsa passet efter mig. Efteråt sålde jag böcker – samtliga signerade.

Jag gläder mig åt att intresset för boken är stort bland historielärare. Det har så varit ända sedan manusstadiet, då jag bjöds in till Svenska historiedagarna i Helsingfors. Nästa vecka ska jag träffa lärare vid Katedralskolan och hoppas också att få komma till några skolor under året för att få diskutera boken tillsammans med elever.