Wiks folkhögskola väster om Uppsala bjöd den 5 juni 2019 in mig för att föreläsa om min bok Historiens vita fläckar. Om rasismens rötter i Sverige, som kommer i september 2019. Publiken bestod av rektor, lärare och annan personal vid folkhögskolan och intresset var inspirerande stort. Jag började i Nya Sverige på 1630-talet och gick kronologiskt fram i tiden, via Guineakusten på 1650-talet och Sankt Barthélemy på 1700- och 1800-talet, för att sedan knyta ihop perspektiven via företeelser i dagens Sverige.