Just nu pågår redigering av ett filmat författarsamtal om Historiens vita fläckar för Rasbo kulturförenings räkning.

Sten Hagberg – professor i kulturantropologi vid Uppsala universitet tillika föreståndare för Forum för Afrikastudier, UU, och svensk konsul i Burkina Faso – och jag möttes hemma på min veranda. Helena Andersson Bromander filmade. Så snart filmen är klar kommer jag att lägga ut den här på hemsidan.