Det var fullsatt till sista plats när jag ledde Rasbo kulturveckas Författarafton 2019 i Magasinet vid Frötuna gård utanför Uppsala. Jag är styrelseledamot i Rasbo kulturförening, och eftersom jag flera gånger bl a lett UNT:s Bokens dag blev jag tillfrågad om att leda samtalet för vår ideella förening.

I författarpanelen fanns fyra välkända och prisbelönta författare med anknytning till Uppsala: Lotta Lundberg, Lars Sund, Maria Ernestam och Ola Larsmo. Samtalet kretsade kring författarnas senaste böcker, skrivandet, romanens betydelse för demokratin och mänskligheten, genrer – och förstås Uppsala som författarstad.

Det känns förstås väldigt roligt att så många, inklusive författarna, har kommenterat kvällen i mycket positiva ordalag!