I dag skriver jagUNT Kultur om vår tids dilemman kring vad vi ska äta och behandlingen av djur i den industriella djuruppfödningen. Djurfabriker som i sin tur har en direkt koppling till de pandemier som uppstår med jämna mellanrum.