Mysiga Gamla stans bokhandels chef Helena Landberg hade skapat en trevlig liten hörna åt mig när jag skulle tala om Historiens vita fläckar i bokhandelns lokaler.

På den första bilden syns jag tillsammans med Helena Landberg och Helena Hegardt du Rées. På den tredje med Matilda Ripenberg och Deniz Korkmaz.