Det var visserligen sista dagen med restriktioner, den 28 september, som Ripenberg, Hugardt & Johansson äntligen återförenades och genomförde en konsert på Sävja Kulturcentrum i Uppsala. Men det förebådade en skön återgång till det normala. Oj, så roligt det var!!!

Hela föreställningen filmades och kan ses här.