Det känns fantastiskt att minst 180 personer tagit sig till Ihresalen, Uppsala universitet, en duggregning torsdag kl 16 för att lyssna på när jag berättade om Historiens vita fläckar. Om rasismens rötter i Sverige. Arrangörer var Uppsala universitet och UNT, och professor Sten Hagberg, föreståndare för Forum för Afrikastudier, var en påläst moderator som ställde de rätta frågorna. Dessutom hade han, ovanpå allt annat, ordnat med kaffe och hallongrottor.

Uppsala Bokhandel var där med sina resterande exemplar av min bok – och alla 30 sålde slut medan jag signerade – i en halvtimme. Eftersom Akademibokhandelns exemplar också precis tagit slut innebär det att Uppsalas stora boklådor nu måste göra en ny beställning.

I publiken fanns såväl doktorander, studenter, gymnasieelever som intresserad allmänhet. Att döma av de kommentarer jag fick under signeringen hörde många av dem också till mina läsare på ledarsidan i UNT.