Recent Posts Shortcode

Avada comes packaged with the Recent Posts Shortcode that has 3 different designs to display your recent blog posts. This shortcode has several meta options that allow you to customize the shortcode such as; choose the number of columns from 1-6, number of posts, include or exclude categories, show or hide thumbnails, title, meta, excerpt, excerpt length and more!

Två av tre demokratisamtal avklarade

tis apr 2022|Kommentarer inaktiverade för Två av tre demokratisamtal avklarade

Två mycket viktiga, intressanta och bra samtal har det hittills blivit under våren om demokratin [...]

Konsultuppdrag pågår

fre mar 2022|Kommentarer inaktiverade för Konsultuppdrag pågår

Under två månader – från början på mars och en bit in i maj – [...]

Lunchkonsert med Ripenberg & Hugardt

sön feb 2022|Kommentarer inaktiverade för Lunchkonsert med Ripenberg & Hugardt

You must believe in spring är rubriken för en liten lunchkonsert i Uppsala missionskyrka den [...]

Föreläste på Forum för levande historia

ons nov 2021|Kommentarer inaktiverade för Föreläste på Forum för levande historia

Forum för levande historia har jag haft förmånen att samarbeta med under ett par år. [...]

3 Different Layouts

Choose from Default, Thumbnail on Side, or Date on Side as your layout. You can also choose the number of columns to be displayed, the number of posts, and which categories, as well.

Recent Posts Default Style

Två av tre demokratisamtal avklarade

tis apr 2022|Kommentarer inaktiverade för Två av tre demokratisamtal avklarade

Två mycket viktiga, intressanta och bra samtal har det hittills blivit under våren om demokratin [...]

Konsultuppdrag pågår

fre mar 2022|Kommentarer inaktiverade för Konsultuppdrag pågår

Under två månader – från början på mars och en bit in i maj – [...]

Lunchkonsert med Ripenberg & Hugardt

sön feb 2022|Kommentarer inaktiverade för Lunchkonsert med Ripenberg & Hugardt

You must believe in spring är rubriken för en liten lunchkonsert i Uppsala missionskyrka den [...]

Föreläste på Forum för levande historia

ons nov 2021|Kommentarer inaktiverade för Föreläste på Forum för levande historia

Forum för levande historia har jag haft förmånen att samarbeta med under ett par år. [...]

Recent Posts Thumbnails On Side Style

Två av tre demokratisamtal avklarade

tis apr 2022|Kommentarer inaktiverade för Två av tre demokratisamtal avklarade

Två mycket viktiga, intressanta och bra samtal har det hittills blivit under våren [...]

Konsultuppdrag pågår

fre mar 2022|Kommentarer inaktiverade för Konsultuppdrag pågår

Under två månader – från början på mars och en bit in i [...]

Recent Posts Date On Side Style

21:5021:50

Två av tre demokratisamtal avklarade

tis apr 2022|Kommentarer inaktiverade för Två av tre demokratisamtal avklarade

Två mycket viktiga, intressanta och bra samtal har det hittills blivit under våren om demokratin och var den kommer ifrån. Under det första 1 mars var vi [...]

21:2021:20

Konsultuppdrag pågår

fre mar 2022|Kommentarer inaktiverade för Konsultuppdrag pågår

Under två månader – från början på mars och en bit in i maj – går jag in som konsult på kommunikationsavdelningen vid Statens medieråd, som ligger [...]

Use In Columns

Fit this shortcode perfectly into your website by using them with our columns shortcode. This shortcode is fully responsive and will look good on any screen.

Två av tre demokratisamtal avklarade

tis apr 2022|Kommentarer inaktiverade för Två av tre demokratisamtal avklarade

Två mycket viktiga, intressanta och bra samtal har det hittills blivit under våren om demokratin och var den kommer ifrån. Under det första 1 mars var vi [...]

Konsultuppdrag pågår

fre mar 2022|Kommentarer inaktiverade för Konsultuppdrag pågår

Under två månader – från början på mars och en bit in i maj – går jag in som konsult på kommunikationsavdelningen vid Statens medieråd, som ligger [...]

Lunchkonsert med Ripenberg & Hugardt

sön feb 2022|Kommentarer inaktiverade för Lunchkonsert med Ripenberg & Hugardt

You must believe in spring är rubriken för en liten lunchkonsert i Uppsala missionskyrka den 30 mars. Ripenberg & Hugardt bjuder på jazzballader, visor, latin och vals. [...]

Föreläste på Forum för levande historia

ons nov 2021|Kommentarer inaktiverade för Föreläste på Forum för levande historia

Forum för levande historia har jag haft förmånen att samarbeta med under ett par år. Nu var jag inbjuden för att föreläsa på minnsedagen för Janusz Korczak, [...]

Animation Settings

The Recent Posts Shortcode can have CSS3 animations. This allow the thumbnail image on your post to animate when it comes into the viewport to helps catch the viewers eye.

Två av tre demokratisamtal avklarade

tis apr 2022|Kommentarer inaktiverade för Två av tre demokratisamtal avklarade

Två mycket viktiga, intressanta och bra samtal har det hittills blivit under våren om demokratin och var den kommer ifrån. Under det första 1 mars var vi [...]

Två av tre demokratisamtal avklarade

tis apr 2022|Kommentarer inaktiverade för Två av tre demokratisamtal avklarade

Två mycket viktiga, intressanta och bra samtal har det hittills blivit under våren om demokratin och var den kommer ifrån. Under det första 1 mars var vi [...]

Två av tre demokratisamtal avklarade

tis apr 2022|Kommentarer inaktiverade för Två av tre demokratisamtal avklarade

Två mycket viktiga, intressanta och bra samtal har det hittills blivit under våren om demokratin och var den kommer ifrån. Under det första 1 mars var vi [...]

Två av tre demokratisamtal avklarade

tis apr 2022|Kommentarer inaktiverade för Två av tre demokratisamtal avklarade

Två mycket viktiga, intressanta och bra samtal har det hittills blivit under våren om demokratin och var den kommer ifrån. Under det första 1 mars var vi [...]

Complete Set of Options

Every option and description included with the recent posts shortcode is listed below.

 • layout – Can be one of these values: thumbnails-on-side, default, or date-on-side. Sets the layout for shortcode.
 • columns – Can be one of these values: 1, 2, 3, 4, 5, or 6. Sets the number of columns to be displayed.
 • number_posts – Accepts a numerical value to show how many posts are displayed. For example, 7.
 • cat_slug – The slug name of the category from which you want the posts to be displayed. Use a comma for multiple categories.
 • exclude_cats – The slug name of the category you want to exclude. Use a comma for multiple categories.
 • thumbnail – Can be one of these values: yes, or no. This will show or hide the image thumbnail.
 • title – Can be one of these values: yes, or no. This will show or hide the title.
 • meta – Can be one of these values: yes, or no. This will show or hide the meta data.
 • excerpt – Can one of these values: yes, or no. This will show or hide the excerpt.
 • excerpt_length – Accepts a numerical value to show how many characters or words your excerpt will be. For example, 15.
 • strip_html – Can be one of these values: yes, or no. True will show or hide HTML content in the excerpt.
 • animation_type – Can be one of these values: none, bounce, fade, flash, shake, or slide. Sets the animation to use on the shortcode.
 • animation_direction – Can be one of these values: down, right, left, or up. Sets the incoming direction for the animation.
 • animation_speed – Accepts a numerical value from .1, which is the slowest, to 1, which is the fastest.
 • class – Add a custom class to the wrapping HTML element for further css customization.
 • id – Add a custom id to the wrapping HTML element for further css customization.

Join The 100,000+ Satisfied Avada Users!

BUY AVADA NOW!